Forum

Het forum is een nieuwe functionaliteit op dit platform. Doel van het forum is het stimuleren van de dialoog rondom wijzigingsvoorstellen voor de dataset van de NEN 2767.

Deze nieuwe werkwijze moet het proces rondom wijzigingsvoorstellen versnellen met doel om de dataset verder te optimaliseren. U kunt gedurende het hele jaar uw wijzigingsvoorstellen insturen. Onze moderators beoordelen deze voorstellen of deze geschikt zijn om op te nemen in de dataset.

Tot dusverre kon u wijzigingsvoorstellen per e-mail aanleveren. Deze mails werden verzameld en op gezette tijden beoordeeld. Hierdoor kwam het soms voor dat er veel tijd zat tussen het moment van indiening tot aan de reactie op uw voorstel.

Door op de link te klikken wordt u doorverwezen naar het forum. Als u voor de eerste keer inlogt dient u een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.Naar het forum