Methodiek

De norm NEN 2767-4 is een methodiek om de conditie van infrastructuur op objectieve en eenduidige wijze te bepalen.
De norm bestrijkt de volgende sectoren:
 • Natte en droge civieltechnische kunstwerken
 • Waterbouwkunde
 • Wegenbouwkunde
 • Elektrotechniek en werktuigbouwkunde
 • Cultuur- en groenvoorzieningen
De norm bestaat uit 2 onderdelen, de methodiek en de gebrekenlijsten voor infrastructuur:

NEN 2767-4-1 Methodiek voor conditiemeting van infrastructuur

De methodiek voor conditiemeting van infrastructuur (NEN 2767-4-1) beschrijft de werkwijze om te komen tot een uniforme uitspraak over de technische staat van infrastructurele werken. De registratie van gebreken staat hierbij centraal.

NEN 2767-4-2 Gebrekenlijsten voor conditiemeting van infrastructuur

De gebrekenlijsten zijn overzichten van de gebreken die kunnen voorkomen in infrastructurele werken. De gebrekenlijsten zijn hiërarchisch opgebouwd:
 • Beheerobjecten (bijv. kanalen)
 • Elementen (bijv. vaarwegmarkering)
 • Bouwdelen (bijv. baken en sectorlicht)
 • Materiaalsoorten (bijv. hout of kunststof)
 • Gebreken (bijv. houtrot of bevestiging ontbreekt)
Op deze website kunt u van elk beheerobject, elk element, elk bouwdeel en elke materiaalsoort een export maken in word of excel. U kijgt dan een overzicht met de bijbehorende gebreken.
Naar de gebrekenlijsten

Wie heeft de norm bepaald?

NEN 2767-4 Conditiemeting van infrastructuur is tot stand gekomen in een normcommissie onder begeleiding van NEN. In deze normcommissie zijn alle belangengroepen vertegenwoordigd:
 • Rijkswaterstaat
 • Ministerie van Defensie
 • Provincies
 • Gemeentes
 • Havenbedrijven
 • Ingenieursbureaus
 • System-integrators
 • Inspectiebureaus
 • Aannemers
Lees meer over het totstandkomen van normen

NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen

NEN 2767-4 Conditiemeting van infrastructuur is het vierde deel van NEN 2767. Deze norm bestaat verder uit:

Methodiek voor conditiemeting van bouw- en installatiedelen (NEN 2767-1)

Deel 1 beschrijft de werkwijze om te komen tot een uniforme uitspraak over de technische staat van bouw- en installatiedelen. Dit gebeurt op basis van registratie van gebreken.
Meer informatie over NEN 2767, deel 1

Gebrekenlijsten voor conditiemeting van bouw- en installatiedelen (NEN 2767-2)

In deel 2 zijn standaard gebrekenlijsten vastgelegd. De gebrekenlijsten bevatten per bouw- of installatiedeel de meest voorkomende gebreken en het bijbehorende belang.
Meer informatie over NEN 2767, deel 2