Informatie

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de webapplicatie NEN 2767-4 Conditiemeting infrastructuur? Vul dan uw gegevens in en mis niets.

NEN 2767-4 / NPR 4768 – Wijzigingsformulier

Download

Wijzigingen NEN 2767-4 en NPR 4768 

Nieuwe release NEN 2767-4-2 en NPR 4768, versienummer 1.5 – december 2016

In december 2016 heeft de normcommissie NEN 2767 de mutaties in de dataset goedgekeurd. Het versienummer van de nieuwe release is 1.5. Op basis van ingediende wijzigingsvoorstellen van gebruikers, zijn wijzigingen doorgevoerd in de decompositie en in relaties met de gebrekenlijst. De structuur van de database is niet gewijzigd.

In de NPR 4768 zijn vrijwel alle definities gereviseerd.

Download delta rapportages bij versienummer 1.5

Mutaties ten opzichte van versienummer 1.4.1 zijn inzichtelijk gemaakt in delta rapportages. Deze rapportages zijn als pdf-bestand te downloaden.

Delta rapportages van eerdere releases zijn beschikbaar via NEN klantenservice; klantenservice@nen.nl, 015-2690191

Via www.nen2767-4.nl zijn diverse downloads beschikbaar.

Voor NEN 2767-4-2 is een Word en Excel export mogelijk. Het basisbestand is van het type .csv. Dit is gekozen om de omvang ervan zoveel mogelijk te beperken. Niettemin zal het downloaden van bestanden die beginnen op het hoogste niveau (beheerobjecten) met alle onderliggende informatie geruime tijd in beslag nemen.

Voor NPR 4768 is een Word en PDF export mogelijk.

Export NEN 2767-4-2, NPR 4768 in XML

Het is mogelijk de database van NEN 2767-4-2 in XML-formaat ten behoeve van bijvoorbeeld toepassing in een onderhouds- of beheersmanagementsysteem. Informeer bij NEN Klantenservice naar de voorwaarden.

Meer weten over conditiemeting

Wilt u meer weten over de normen rondom conditiemeting, de achtergrond, de relevante praktische trainingen en/of over het werk van de normcommissie Conditiemeting? Bekijk dan het thema Conditiemeting. Wij helpen u graag verder.

Toelichting eerdere releases NEN 2767-4-2 / NPR 4768

Versienummer 1.0 - november 2010
De eerste versie van NEN 2767-4 is 25 november 2010 in gebruik genomen.

Versienummer 1.1 - oktober 2011
Na introductie van versie 1.0 zijn bepaalde selectie-opties vanuit de database NEN 2767-4-2 op enkele punten verruimd (op het scherm en bij downloads). De structuur van de database is daarbij niet gewijzigd.

Versienummer 1.1.1 - januari 2012
Na publicatie van versie 1.1 zijn enkele kleine onvolkomenheden in de data en de bijbehorende exporten gesignaleerd. Met de publicatie van versie 1.1.1 zijn deze onvolkomenheden verholpen.

Versienummer 1.2 - oktober 2012
De mutaties betreffen hoofdzakelijk de gebreken inclusief de gerelateerde aspecten en deels de decompositie. De database zelf is niet gewijzigd.

Versienummer 1.2.1 - december 2012
Na publicatie van versie 1.2. zijn enkele kleine onvolkomenheden t.a.v. de Ernstklasse in de data en de bijbehorende exporten gesignaleerd. Met de publicatie van release 1.2.1 zijn deze onvolkomenheden verholpen en komt versie 1.2 te vervallen. Mutaties ten opzichte van versie 1.2 zijn alleen van de gebreksoorten inzichtelijk gemaakt in delta rapportages.

Versienummer nr. 1.3 - november 2013
Op 22 november 2013 heeft de normcommissie NEN 2767-4 de mutaties in de dataset goedgekeurd. Op basis van ingediende wijzigingsvoorstellen van gebruikers, zijn wijzigingen doorgevoerd in de decompositie en de gebrekenlijst. De structuur van de database is niet gewijzigd.

Op 10 april 2014 is NPR 4768 aan de database NEN 2767-4-2 versie 1.3 toegevoegd. NPR 4768 geeft ter aanvulling op NEN 2767-4-2 definities en foto's van de beheerobjecten, elementen, bouwdelen en gebreken. Door middel van foto′s wordt de intensiteit van de gebreken inzichtelijk gemaakt.

Versienummer 1.4 - december 2014
In december 2014 heeft de normsubcommissie NEN 2767-4 de mutaties in de dataset goedgekeurd. Het versienummer van de nieuwe release is 1.4. Op basis van ingediende wijzigingsvoorstellen van gebruikers, zijn wijzigingen doorgevoerd in de decompositie en in relaties met de gebrekenlijst. De structuur van de database is niet gewijzigd.

In samenwerking met het Waterschap Rivierenland is de decompositie aangevuld met beheerobjecten, elementen en bouwdelen die zich op een rioolwaterzuiveringsinstallatie bevinden. Tevens is de decompositie van de wegen aangepast in een zogenoemde 3D decompositie en is de dataset uitgebreid met infra-gebonden gebouwen.

Versienummer 1.4.1 - april 2015
In april 2015 heeft de normsubcommissie Infra besloten om een deel van de nog ontbrekende foto's binnen NPR 4768 beschikbaar te stellen. Met deze nieuwe release zijn nu circa 50% van alle benodigde foto's beschikbaar.

De commissie zal samen met gebruikers het verzamelen van nog ontbrekende foto's onverminderd blijven voortzetten zodat uiteindelijk alle decompositie-onderdelen en gebreken voorzien kunnen worden van foto's.

Besloten is om bij het uitbrengen van release 1.4.1 het versienummer van de NPR 4768 en de NEN 2767 identiek te houden, omdat beide publicaties onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden.

Met de publicatie van release 1.4.1 zijn alleen foto's aan de NPR 4768 toegevoegd. Er zijn geen wijzigingen in de decompositie, gebrekenlijst of structuur aangebracht.

Inlog gegevens
Bent u uw inlog gegevens kwijt – vraag dan een nieuw wachtwoord onder Home.

inloggen